Misja

                                        

MATEMATYKA MOJA PASJA                                                

WWW.MATEMAXI.PL 

 

 

prawa autorskie zastrzeżone

 

 

Firma TRANSLOGIKA.PL powstała 19 września 2014 roku. Jest młodą i prężnie rozwijającą się firmą, która angażuje wykwalifikowane osoby z dziedziny matematyki i informatyki do prac nad rozwojem Platformy Edukacyjnej Matematyka Moja Pasja.

Platforma ta ma na celu niesienie pomocy uczniom kształacącym się w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce w opanowaniu materiału z matematyki. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, posługiwania się obiektami matematycznymi, badanie ich wzajemnej korelacji, a w efekcie budowanie strategii matematycznych to kluczowe umiejętności determinujące funkcjonowanie jednostki we współczesnym świecie opartym na wiedzy i technologii.

Podnoszenie jakości edukacji matematycznej ludzi młodych w Polsce to jeden z naszych priorytetowych celów. Aby w pełni zrozumieć naszą misję posłużymy się przykładem:

„Jasiu bardzo chciałby odkryć kosmos. Dowiedział się w szkole, że ziemia jest w kształcie kuli, na niebie są gwiazdy, dowiedział się też, że w kosmosie znajdują się planety. Szczególnie zaciekawiła go droga mleczna i planeta Wenus. Jasiu cały czas czuje głód wiedzy, czuje niedosyt, tyle rzeczy chciałby się jeszcze dowiedzieć…. On chciałby wiedzieć jak daleko od ziemi znajdują się planety, w jaki sposób wzajemnie na siebie oddziałują, dlaczego na księżycu jest mniejsza grawitacja. Jego największym marzeniem jest podróż w kosmos i odkrycie czegoś nowego. Pani w szkole nie ma jednak czasu dla Jasia. No cóż, takie są realia, nie da się jednej osobie poświęcić zbyt dużo czasu. Jasiu zapisuje się na zajęcia pozalekcyjne związane z kosmosem. Ale to tylko 1 godzina tygodniowo, smuci się. Wreszcie trafia na portal „KOSMOS MOJA PASJA” . To jest to! – cieszy się Jaś i zaczyna samodzielnie rozwijać swoją pasję. Czyta artykuły, jest na bieżąco z nowinkami, najnowszymi odkryciami. W Internecie spotyka się z innymi osobami, które również łączy ta sama pasja. Nawiązuje ciekawe kontakty. Po dwudziestu latach, Jaś razem z jego kolegą ze Stanów Zjednoczonych i innymi osobami z różnych części świata wyrusza w kosmos. Jest szczęśliwy. Zrealizował swoje największe marzenie. Odkrył kolejną planetę we wszechświecie”.

 

Naszym największym celem jest stworzenie osobie  uczęszczającej do szkoły ponadgimnazjalnej, mieszkającej w odległym miejscu w Polsce, warunków do rozwijania i trenowania wiedzy matematycznej zdobytej w szkole.

Umiejętności matematyczne stanowią podstawę do funkcjonowania w dzisiejszym świecie opartym na wiedzy i technologii. Warunkują szereg kompetencji takich jak logiczne myślenie, tworzenie łańcucha argumentów i ich wzajemnej korelacji, analizę i syntezę wiadomości. Myślenie abstrakcyjne, umiejętność formułowania wniosków, budowania strategii, przedstawiania koncepcji rozwiązania problemu w postaci modułowej. W efekcie osoba jest wyposażona w ogromny bagaż umiejętności, które warunkują jej dalszy rozwój w życiu zawodowym oraz dają szansę osiągnięcia satysfakcji zawodowej i realizacji swoich planów.

  

Głowne cele Platformy edukacyjnej:

1. Rozpowszechnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych, wyposażenie absolwenta w umiejętności analizowania problemu, budowania właściwego modelu obrazującego problem, tworzenia łańcucha argumentów potwierdzających właściwy dobór obiektu matematycznego bądź strategii matematycznej, analizowania trafności podjętej decyzji, a tym samym zwiększenie konkurencyjności polskich absolwentów na europejskim rynku pracy.

2. Wyposażenie ucznia w narzędzia i umiejętności matematyczne, a tym samym zwiększenie liczby chętnych osób podejmujących studia na uczelniach technicznych w Polsce i za granicą.

3. Podniesienie wyników maturalnych uczniów w ogólnopolskich statystykach, poprzez rozwój umiejętności myślenia abstrakcyjnego, podejścia logicznego do rozwiązywania problemów, właściwy dobór odpowiedniego modelu matematycznego do danej sytuacji problemowej oraz zastosowanie odpowiedniej strategii matematycznej wynikającej z treści zadania.

4. Zwiększenie szans młodych, zdolnych Polaków w osiągnięciach naukowych na arenie międzynarodowej.

5. Pobudzenie uczniów do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy

6. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi

7. Doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia wśród uczniów, przetwarzania zdobytych wiadomości, wyciągania i formułowania wniosków

8. Rozwijanie umiejętności przetwarzania treści o charakterze naukowym, segregowania informacji oraz ich krytycznej analizy.

9. Rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami matematycznymi, symbolami matematycznymi, definicjami i twierdzeniami oraz ich wykorzystania w praktyce.

10. Mobilizowanie uczniów do samodyscypliny, kontroli czasu pracy, analizy osiąganych wyników.

 

W dniu dzisiejszym Platforma Edukacyjna MATEMATYKA MOJA PASJA posiada bogatą ofertę materiałów edukacyjnych dla uczniów kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce. Wszystkie zadania zawarte w wirtualnym zbiorze zadań zostały podzielone na klasy I, II, III zgodnie z podstawą programową oraz w zależności od stopnia trudności. 

Celem naszego Portalu Edukacyjnego jest stworzenie warunków do treningu wiadomości matematycznych zdobytych w szkole. 

 

Rozwijaj swoje zdolności matematyczne w myśl idei „MATEMATYKA MOJA PASJA”.