Klasa I » Wartość bezwzględna


W tym dziale znajduje się łącznie 16 analiz zadań oraz 44 zadań treningowych,dotyczących umiejętności dopełniających (zawierające wymagania rozszerzające konieczne do nowej matury z zakresu rozszerzonego).