DEMO Klasa I » Wyrażenia algebraiczne


W tym dziale znajduje się łącznie 33 analiz zadań oraz 94 zadań treningowych, w tym zadania dotyczące:

- umiejętności podstawowych (zawierające wymagania konieczne do nowej matury z zakresu podstawowego) - 32 analiz zadań i 82 zadań treningowych

- umiejętności dopełniających (zawierające wymagania rozszerzające konieczne do nowej matury z zakresu rozszerzonego) – analiza zadania i 12 zadań treningowych.