DEMO Klasa I » Działania na liczbach i zbiorach


W tym dziale znajduje się łącznie 57 analiz zadań oraz 114 zadań treningowych, w tym zadania dotyczące:

- umiejętności podstawowych (zawierające wymagania konieczne do nowej matury z zakresu podstawowego) - 46 analiz zadań i 92 zadań treningowych

- umiejętności dopełniających (zawierające wymagania rozszerzające konieczne do nowej matury z zakresu rozszerzonego) – 11 analiz zadań i 22 zadań treningowych.