DEMO Klasa I


Zbiór zadań zawarty w kategorii głównej: Mój dostęp klasa I zawiera łącznie: 220 analiz zadań oraz 492 zadań treningowychw tym zadania dotyczące:

- umiejętności podstawowych (zawierające wymagania konieczne do nowej matury z zakresu podstawowego) - 180 analiz zadań i 379 zadań treningowych

- umiejętności dopełniających (zawierające wymagania rozszerzające konieczne do nowej matury z zakresu rozszerzonego) – 40 analiz zadań i 113 zadań treningowych.

Poniższy zbiór zadań jest zgodny z najnowszą Podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodoweji obejmuje wybrane zagadnienia realizowane na IV-tym etapie edukacyjnym.

Jakie działy zawiera kategoria główna: Mój dostęp klasa I

O autorze

Logowanie się - instrukcja

Opis produktu - dostępne funkcjonalności