Klasa I » Logarytmy


W tym dziale znajduje się łącznie 31 analiz zadań oraz 62 zadań treningowych, w tym zadania dotyczące:

- umiejętności podstawowych (zawierające wymagania konieczne do nowej matury z zakresu podstawowego) - 23 analiz zadań i 46 zadań treningowych

- umiejętności dopełniających (zawierające wymagania rozszerzające konieczne do nowej matury z zakresu rozszerzonego) – analiz zadań i 16 zadań treningowych.