Klasa I » Dowody liczbowe


W tym dziale znajduje się łącznie 17 analiz zadań oraz 13 zadań treningowych, w tym zadania dotyczące:

- umiejętności podstawowych (zawierające wymagania konieczne do nowej matury z zakresu podstawowego) - 15 analiz zadań 

- umiejętności dopełniających (zawierające wymagania rozszerzające konieczne do nowej matury z zakresu rozszerzonego) – 2 analizy zadań i 13 zadań treningowych.