Klasa I » Zadania z treścią cz. I


W tym dziale znajduje się łącznie 16 analiz zadań oraz 35 zadań treningowych, w tym zadania dotyczące:

- umiejętności podstawowych (zawierające wymagania konieczne do nowej matury z zakresu podstawowego) - 14 analiz zadań i 29 zadań treningowych

- umiejętności dopełniających (zawierające wymagania rozszerzające konieczne do nowej matury z zakresu rozszerzonego) – 2 analizy zadań i 6 zadań treningowych.