Ponieważ certyfikaty klienta są obsługiwane przez moduł sterujący TPM, certyfikatu nie można ukraść ani zainstalować na innym urządzeniu

2019-10-08

Odbiornik może być sparowany z ośmioma różnymi nadajnikami (przyciskami zdalnymi). 5 Przyciski lokalne Krótkie naciśnięcie przycisku przełącza przekaźnik w stan przeciwny. Jeśli obsługa komunikacji Bluetooth na komputerze nie jest jeszcze włączona, włącz ją. Technologia Bluetooth umożliwia urządzeniom elektroniczną na komunikacje między sobą i przesyłanie danych na krótkie dystanse. Ponieważ certyfikaty klienta są obsługiwane przez moduł sterujący TPM, certyfikatu nie można ukraść ani zainstalować na innym urządzeniu. Aby rozpocząć korzystanie z komunikacji Bluetooth, najpierw musisz sparować urządzenie Bluetooth z komputerem. Włącz swoje urządzenie dźwiękowe Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne. Drugi moduł domyślnie jest jako SLAVE więc w tym momencie moduły się powinny podłączyć. Pokażemy Ci również jak podłączyć urządzenia przez Bluetooth do Twojego komputera. Urządzenie Bluetooth przeważnie będzie się łączyć z komputerem automatycznie za każdym razem, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu i będą miały włączoną komunikację Bluetooth. Jak dodać Bluetooth do komputera PC? Zwolnienie przycisku ustawia przekaźnik w pozycji wyłączonej. Moduł przekaźników 2 kanały +. Jeśli włączono Bluetooth na stronie Ustawienia, wykrywalne urządzenie pojawi się na stronie Bluetooth i inne urządzenia. Bluetooth jest obecny w większości nowych laptopów i komputerów PC, ale jeżeli posiadasz urządzenie, które nie obsługuje Bluetooth istnieje kilka szybkich i tanich sposób na jego dodanie. Istnieje szybki i tani sposób na dodanie Bluetooth do komputera. \n\t\n\tFunkcję Bluetooth można też włączyć w centrum akcji. Gdy czujnik temperatury osiągnie ustawioną temperaturę maksymalną lub minimalną, moduł automatycznie prześle sms z taką informacją. Jeśli Twój komputer PC lub laptop nie posiada wbudowanego modułu Bluetooth nie musisz się martwić. W celu aktualizacji sterowników adaptera Bluetooth musisz ponownie uruchomić menedżera urządzeń. Ustawi to moduł w tryb master. Jeśli urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję szybkiego parowania, otrzymasz powiadomienie, gdy znajdzie się w pobliżu i przełączysz go w tryb parowania, aby można było je wykryć. Gdy to uczynisz znajdź adapter Bluetooth w sekcji Bluetooth kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz Aktualizuj sterownik. Komunikacje można przetestować parując moduł z komputerem oraz podłączając płytkę poprzez konwerter FTDI. Moduł ST-65 posiada cztery dodatkowe wejścia czujnikowe (dwa temperaturowe i dwa stykowe), działające niezależnie od sterownika kotła, do wykorzystania w dowolnej konfiguracji.