Legionella w wodzie ma krótką lecz burzliwą historię

2020-06-26

Mowa oczywiście o bakterii legionella. Dowiodło, że to bakteria Legionella pneumophila jest odpowiedzialna za te zachorowania. Choroba legionistów (inaczej legioneloza lub legionelloza) – to ciężka zakaźna choroba dróg oddechowych wywołana zakażeniem Gram-ujemną bakterią Legionella pneumophila. Bakteria legionella – bo taką nazwę jej nadano – wywołuję legionellozę, której wymienia się dwie odmiany: chorobę legionistów (ciężka postać zapalenia płuc) i gorączkę Pontiac. Legionella w wodzie https://www.gzddd.pl/oferta/dezynfekcja-wody.html ma krótką lecz burzliwą historię. Legionella wręcz perfekcyjnie rozwija się w instalacjach z ciepłą wodą oraz w klimatyzacji. Ponadto legionella nie reaguje na większość antybiotyków stosowanych przez lekarzy na zapalenie płuc. Najgroźniejsza dla człowieka postać tej bakterii, legionella pneumophila, może doprowadzić nawet do śmierci chorego. Legionella najlepiej rozwija się w temperaturze 38–42°C, przez co bardzo często pojawia się w instalacjach z wodą ciepłą i tam bardzo szybko się namnaża. Choroba legionistów (inaczej legioneloza lub legionelloza) – to ciężka zakaźna choroba dróg oddechowych wywołana zakażeniem Gram-ujemną bakterią Legionella pneumophila. Choroba legionistów (inaczej legioneloza lub legionelloza) – to ciężka zakaźna choroba dróg oddechowych wywołana zakażeniem Gram-ujemną bakterią Legionella pneumophila. Bakterie Legionella występują w różnych instalacjach wodnych. Legionella jest infekcją bakteryjną, wywołaną przez bakterię legionella. Bakterie legionella są niszczone dopiero w temperaturze 70 ⁰. Jak głosi stare powiedzenie lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o tym, że legionella może się pojawić i należy zrobić wszystko, by do tego nie doszło. To właśnie na cześć legionistów odkrytą bakterię nazwano Legionella pneumophila, a chorobę, którą powoduje legionellozą lub chorobą legionistów. Niestety, leki zwyczajowo stosowane w przypadku zapalenia płuc nie działają na bakterię legionella. Bakterie Legionella występują w różnych instalacjach wodnych. Bakteria legionella naturalnie bytuje w wodach słodkich, a czasem nawet w wodzie morskiej. Obecność bakterii legionella powinny wykazać okresowe badania bakteriologiczne wody, które należy regularnie przeprowadzać. W postaci pozapłucnej legionella może ponadto pojawić się jako zakażenie ogólne organizmu chrakteryzujące się gorączką, przyspieszonym oddechem, tętnem, osłabieniem oraz rozbiciem. Biofilmu, czyli namnażanie się organizmów żywych zawartych w wodzie pitnej. Po wykryciu bakterii legionella w organizmie należy zastosować właściwe leczenie.